Varstvo zasebnosti – Modri Jan

 

Družba Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: HSE), pridobiva osebne podatke neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo in obdeluje le tiste osebne podatke posameznikov, ki jih ti posredujejo HSE. HSE kot upravljavec ne prenaša in ne namerava prenesti osebnih podatkov izven Evropske unije ali v mednarodne organizacije. Obdelava osebnih podatkov ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 

1.       Kontaktni podatki:

 

Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 47 04 100

Faks: +386 (01) 47 04 101

E-pošta: hseping@hsepong.si; infoping@hsepong.si

Spletni naslov: www.hse.si

 

2.       Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 

HSE obdeluje naslednje osebne podatke:

 

a)      Osebni podatki naročnikov revije Modri Jan

 • ime in priimek naročnika revije Modri Jan,
 • letnica rojstva otroka naročnika (brezplačna revija Modri Jan je namenjena otrokom od 4. do12. leta starosti),
 • elektronska pošta naročnika,
 • naslov za pošiljanje brezplačne revije Modri Jan,

 

za namen pošiljanja brezplačne revije Modri Jan. Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe (pošiljanje revije Modri Jan), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Osebne podatke naročnikov revije Modri Jan HSE hrani ves čas trajanja naročniškega razmerja, najdlje do 12. leta starosti otroka naročnika. Po tem roku se osebni podatki naročnikov revije Modri Jan izbrišejo.

 

Zagotovitev osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora te podatke zagotoviti. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, da zagotovi napačne ali nepopolne osebne podatke, sklenitev naročniškega razmerja ni mogoča.

 

b)      Osebni podatki sodelujočih v nagradnih igrah

 • ime in priimek starša,
 • elektronska pošta starša,
 • naslov starša,
 • ime in priimek otroka,
 • starost otroka,

za namen izpolnitve javne obljube nagrade. Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izpolnitev obveznosti javne obljube nagrade, katere dobitnik je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Na podlagi pridobljenega soglasja, ki ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, HSE te osebne podatke uporablja tudi za namen javne objave dobitnikov nagrad na spletni strani www.modri-jan.si in v reviji Modri Jan.

 

Osebne podatke sodelujočih v nagradnih igrah se hrani še 3 (tri) mesece po podelitvi nagrade. Po tem roku se osebni podatki sodelujočih v nagradnih igrah izbrišejo.

 

Zagotovitev osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora te podatke zagotoviti. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, da zagotovi napačne ali nepopolne osebne podatke, podelitev nagrade ni mogoča.

 

3.       Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

 

Uporabniki osebnih podatkov so:

 • zaposleni v službi HSE, odgovorni za korporativno komuniciranje;
 • zaposleni v družbi ZADRGA, družba za komunikacije d. o. o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, ki za HSE s podizvajalcem Florjančič Tisk tiskarstvo, založništvo in trgovina d. o. o., Perhavčeva ulica 44, 2000 Maribor opravlja storitve vzdrževanja spletne strani www.modri-jan.si, storitve priprave, tiska in distribucije revije Modri Jan, storitve vzdrževanja baze naročnikov za revijo Modri Jan in vodenje seznama sodelujočih v nagradnih igrah.

 

4.       Pravice posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki

 

Vsak posameznik, katerega osebne podatke upravlja HSE, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

 

Kadar HSE upravlja osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima posameznik pravico, da to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

 

Posameznik, katerega osebne podatke upravlja HSE, svoje pravice uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontaktne podatke, navedene v 1. točki.

 

Vsak posameznik, katerega osebne podatke upravlja HSE, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.